Skip to main content

Forfatter: Online

Frivillige har det fedeste fællesskab

Jeg er en kvinde på 27 år, der bor i Holstebro sammen med min kæreste i en lejlighed i midtbyen. Vi har begge været frivillige i Nordvestjyllands brandvæsens frivilligenhed i ca. 6 år. Jeg er uddannet Ergoterapeut og er pt. ved at supplere dette med en 2-årige kontoruddannelse ved Struer kommune.

Udveksler erfaring med andre frivillige

Som person brænder jeg for at hjælpe andre og ser frivilligheden som en mulighed for at gøre dette på en anderledes måde, end jeg gør i min hverdag. Desuden har jeg stor interesse i at dygtiggøre mig sammen med ligesindede kollegaer i de forskellige specialer – samt udveksle erfaring fra alle vores forskellige baggrunde.

Jeg motiveres af, at vi i fællesskab yder en indsats, hvor der er plads til udvikling og et godt socialt fællesskab. Det oplever jeg i frivilligenheden ved Nordvestjyllands Brandvæsen.

Bruger sine praktiske og teoretiske kompetencer aktivt

I frivilligenheden har vi flere forskellige specialer. Jeg er en del af brand og redning, førstehjælp og nødbehandling samt ledelsesstøtte. Det er tre specialer, der hænger godt sammen – og som lader mig bruge mine færdigheder og kompetencer flere steder. Det motiverer mig til at dygtiggøre mig og videreuddanne og -udvikle mig i mine specialer. Også på det personlige plan.

Nordvestjyllands Brandvæsen har nogle højtuddannede, motiverede og ambitiøse frivillige, som ikke er bange for at tage fat.

Gode til at tage imod de nye frivillige

Da jeg startede som frivillig, var jeg nervøs for, om jeg havde kompetencer nok, og om jeg ville blive lige så dygtig. Men i frivilligenheden er vi gode til at tage nye med og vise, hvad det er, vi gør. Vi forklarer tingene, så du som ny fra første øjeblik får indblik i brandvæsnets frivilligenhed og får en smagsprøve på, hvordan det er at være en del af beredskabet.

Jeg er glad for, at vi er en flok mennesker, der brænder for det, vi laver og gerne vil have nye med. For jo flere vi er, jo federe bliver det!

Udrykning, brandvagt og førstehjælp på dagsordenen

Nordvestjyllands Brandvæsens frivilligenhed tilbyder mig alsidige opgaver, uddannelse og vagter – samt udrykninger, hvor jeg som frivillig bruger mine kompetencer sammen med en masse motiverede mennesker.

 Vagterne indebærer bl.a. brandvagter til større håndboldstævner og førstehjælpsvagter til endagsfestivaller, men også småvagter med førstehjælp til små byløb og fodboldstævner. Jeg oplever, at vagterne kan variere i både kompetenceniveau og i tidslængde.

Det er fedt, vi som frivillige har mulighed for at komme med som observatør på vagter – også inden for områder, hvor vores kompetencer ikke rækker endnu. Hér kan vi nemlig snuse, lære nyt og få udvidet viden om forskellige andre områder.

For mig at se er der vagter for alle – og det synes jeg er godt, da det giver motivation til at videreudvikle og videreuddanne sig.

Noget af det gode ved at være frivillig er også, at du kan prøve dine kompetencer af i flere forskellige sammenhænge – og at du kan få ansvar svarende til dit aktuelle kompetenceniveau. Det er meget fleksibelt og fagligt givende.

Alle har en baggrund at bidrage med

I frivilligenheden er de gode til at trække på de kompetencer, vi som frivillige kommer med – hvad enten det er uddannelse, en anderledes løsningsorientering eller andet. Jeg synes, det er positivt, at vi kan bruge hinandens kompetencer og baggrunde uden for brandvæsnet. Sammen skaber vi således noget, vi kan bruge i vores frivillige virke.

Det giver mig meget både at kunne dele ud af mine kompetencer og lære af andres. Der er plads til at være dén, du er. Og der er plads til at have både gode og dårlige dage – samt at vi alle er forskellige. Det oplever jeg tydeligt i min frivilligenhed. Der er plads til diversitet – og det ses som en styrke, ikke en svaghed.

Derfor forstår instruktørerne de frivillige

Brandvæsnet stiller også uddannede instruktører til rådighed. Deres opgave er at uddanne de frivillige. Instruktørerne er også selv frivillige, så de forstår den motivation, der ofte ligger bag at være frivillig. Opgaverne og uddannelserne er varierede – og instruktørerne lytter til de frivilliges ønsker til uddannelse, fx ift. emner, der skal gennemgås. Uddannelsesaftenerne er derfor spændende, afvekslende og alsidige.

For mig er det at være frivillig en god kombination af hele pakken. Det giver mig meget – både fagligt og personligt!

Ved større brande sikrer vi mad og indkvartering

Jeg hedder Lone Gaisie, er 55 år og arbejder til daglig som Sygeplejerske.

En del af min fritid bruger jeg som frivillig i Midtjysk Brand & Redning. Det frivillige arbejde i redningsberedskabet er for mig meningsfuldt, og det er tilfredsstillende at kunne hjælpe, når der er behov for det. I beredskabet har vi indkvartering og forplejning som tjenestegren. Derudover har vi en meget aktiv samaritergruppe.

Hjælper alt fra idrætsdeltagere til flygtninge og brandfolk

Vi varetager alsidige opgaver som f.eks. indkvartering og forplejning af ukrainske flygtninge, indkvartering og vågenvagt ved sportsstævner, samaritter ved motocross og ikke mindst indsatser med forplejning til brandfolk ved længerevarende brande. Vi får løbende uddannelse i bl.a. hygiejne i forbindelse med fremstilling og håndtering af madvarer – samt førstehjælp, skadestedets opbygning og elementær brandbekæmpelse. Dermed sikrer vi, at vi har de nødvendige redskaber og kompetencer til at løse opgaven.

Fællesskab, kompetencer og anerkendelse

Det jeg får ud af at være frivillig – udover uddannelse – er, at jeg bliver en del af et fantastisk fællesskab. Vi er en utrolig blandet flok af frivillige, og det er fedt, at der er plads til alle og vores mange forskelligheder. Samtidig er vi bevidste om, hvilke kompetencer den enkelte har og ønsker at byde ind med.

Uanset hvilke opgaver vi løser, møder vi stor taknemmelighed. Vi har flere frivillige, der tidligere har været værnepligtig i Beredskabsstyrelsen eller deltidsbrandmand. De fortæller, hvad det betyder, at der kommer frivillige med forplejning under en storbrand: Det giver fornyet energi – og deres indsats er ubeskrivelig. For mig giver det mening at gøre en forskel.

Nu kan jeg yde katastrofe-førstehjælp

Jeg hedder Cathrine, er 28 år gammel og arbejder til dagligt som sygeplejerske. I min fritid er jeg frivillig ved Vejle Brandvæsen, hvor jeg er en del af førstehjælpsenheden. Desuden er jeg enhedsansvarlig i førstehjælpsenheden, og en del af kredsledelsen. Det betyder, at jeg som frivillig ikke “kun” behøver at gå én vej, men kan skabe min egen og være med til at præge udviklingen i egen kreds.

Frivillighed skaber mening

Som frivillige i førstehjælpsenheden står vi for førstehjælpsvagterne ved arrangementer som koncerter, events eller sportsbegivenheder. Vi bliver også indsat operativt under ulykker med mange tilskadekomne.  Derfor får vi undervisning i alt fra almen førstehjælp til katastrofeførstehjælp. Og vi lærer at begå os på skadesteder, store som små. Jeg er frivillig, fordi det giver mening for mig.

En måde at give tilbage til samfundet på

Personligt får jeg lov til at øge og videreudvikle mine faglige kompetencer. Her hjælper beredskabet og støtter med uddannelse, hvor det er nødvendigt. Samtidig kan jeg nu give tilbage til samfundet – ved at tage ansvar og være parat, når behovet er størst.

Det faglige. Det fælles. Det personlige

At være frivillig giver et urokkeligt sammenhold, personlig udvikling og nye venskaber. Beredskabet skaber rammerne for et fællesskab på tværs af de danske beredskaber. Som frivillig føler jeg mig styrket både som fagperson og som privatperson.