Det kommunale beredskab

Det kommunale beredskab

Frivillig i Det Kommunale Beredskab


Du bliver fx tilkaldt som frivillig i det kommunale beredskab, når der opstår særligt voldsomme nødsituationer eller kriser. Så indgår du i et supplerende beredskab, der hjælper brandfolk og andet operativt beredskab.

Det kommunale beredskab tiltrækker et repræsentativt og varieret udsnit af befolkningen. Vores forskelligheder ser vi som én samlende styrke.

Så søg ind i beredskabet uanset din seksuelle orientering, etniske baggrund og religiøse overbevisning.

Som frivillig kan du være med i indtil flere enheder med forskellige indsatsområder.

Dét er helt op til dig selv, din tid og dit ambitionsniveau.

Brandmand m/k

Som frivillig brandmand kan du indsættes side om side med fuldtids- og deltidsbrandfolkene – dog uden at du SKAL stå til rådighed på bestemte tidspunkter. Du er ikke på tilkaldevagt.
Bemærk at der er særlige forhold for frivillige brandfolk under Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund

Dine opgaver bliver fx at hjælpe ved større, mandskabskrævende indsatser som industribrande, naturbrande, gårdbrande o.a.

Uanset din fysiske størrelse og muskelstyrke kan du søge ind som frivillig brandmand. Så finder vi i fællesskab ud af, om du eventuelt skal forberede dig med supplerende styrketræning eller andet. Men i udgangspunktet er alle velkomne – og kan bidrage positivt.

Ønsker du at forfølge karrieren som brandmand i “5-minutters” beredskabet yderligere? Så tjek hvordan du går i gang her – BlivBrandmandNu.dk

Uddannelse

Passion

Fællesskab


Forplejning & indkvartering

Du sikrer, at brandmænd og andet indsatsmandskab får mad, drikke, pauser og eventuel søvn under større, længerevarende indsatser – som varer over et halvt døgn.

Under dette beredskab lærer du bl.a. at lave mad til et stort antal mennesker på én gang. Du får også et hygiejnebevis som del af uddannelsen. Din enhed arbejder typisk på en af beredskabets stationer med eget storkøkken.

Du lærer også, hvordan du hjælper evakuerede, nødstedte borgere – fx bilister, som er strandet i en storm. Og  hvordan du indkvarterer dem så komfortabelt som muligt i en idrætshal eller på en nærliggende skole og sikrer dem forplejning.

Hygiejnebevis

Uddannelse

Fællesskab


Førstehjælp

Måske er en tribune styrtet sammen eller en masse mennesker kommet til skade under et idrætsstævne? I tilfælde af såkaldte massetilskadekomster sættes din førstehjælpsenhed ind – fx for at yde førstehjælp indtil anden hjælp dukker op.

Dine kompetencer bliver holdt ved lige gennem træning ved eksempelvis koncerter, festivaler og sportsarrangementer.

Mærk glæden ved at hjælpe andre – og bliv uddannet i førstehjælp, håndtering af tilskadekomne, sygdomslære og en masse andre nyttige, livreddende kompetencer.

Uddannelse

Førstehjælp

Behjælpelig


Klima

Ved oversvømmelser, stærk storm og andre klimarelaterede hændelser bliver klimaberedskabet tilkaldt.

Du hjælper derfor som frivillig det øvrige, faste beredskab – samt vejvæsen, miljøafdelinger eller andre forvaltninger under kommunen. Uanset om det er for at fjerne væltede træer, dæmme op for en oversvømmelse eller andet.

Du bliver uddannet til – i samarbejde med andre teams – at kunne håndtere vandpumper, watertubes, motorsave og en masse andet grej under klimaberedskabet.

Uddannelse

Passion

Fællesskab


Logistik

Logistik

Bliv del af logistikenheden – og hjælp brandfolkene på skadestedet med at opsætte arbejdslys, fylde luft i røgdykkerflaskerne, redde værdier eller med at transportere materiel, forplejning og rent tøj.

Der er en lang række praktiske og afgørende opgaver, som løbende skal håndteres samtidig med selve brandindsatsen. Dem hjælper du med at løse som frivillig i logistikenheden.

Uddannelse

Passion

Fællesskab


Redningshunde

Du og din hund kommer til at redde menneskeliv, når du melder dig som frivillig redningshundefører. Hunde og deres førere bliver tilkaldt ved sammenstyrtninger af bygninger, ved eksplosioner, jordskælv og jordskred. Opgaven er at redde så mange mennesker ud som muligt. Og helst alle.

Du gennemgår en særlig indsatslederuddannelse, hvor du som redningshundefører træner din hund op – så I til sidst kan godkendes som samlet redningshundeteam.

Bemærk: Du skal i forvejen have en egnet hund til opgaven. Adrætte hunde af moderat størrelser fungerer erfaringsmæssigt bedst. Du skal kunne løfte din hund og bære den på ryggen over kortere afstande.

Vi stiller ingen krav til race – og gadekryds er ingen hindring.

Udgifterne til hunden, forsikringer m.v. afholder du selv.

Fællesskab

Passion

Uddannelse


Stabshjælper

Stabshjælper

Vil du være med til at hjælpe indsatslederen? Så bliv frivillig stabshjælper – og lær, hvordan du løser specifikke støtteopgaver. Det kan være i selve stabsrummet hjemme på stationen eller ude på det aktuelle skadested.

Du kan som stabshjælper blive tilkaldt af den øverste chef – den vagthavende indsatsleder – for selvstændigt at håndtere alt fra logføring til at føre styrkeoversigter og betjene radio/telefon under indsatsen.

Bemærk: Det er et krav, at du som stabshjælper taler, læser og skriver dansk – og at du kan lære forskellige it-systemer på brugerniveau.

Logføring

Uddannelse

IT-kendskab

Målet for Beredskabsforbundet er at skabe et tryggere samfund. Midlet er et korps af frivillige, som hjælper ved kriser, ulykker og nødsituationer.

Adresse

Beredskabsforbundet

Bag Rådhuset 3, 3. sal,
1550 København V
bf@beredskab.dk

Praktisk

Info

  • CVR: 56 77 62 14
  • EAN: 5798000201583
  • Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317

© Copyright Beredskabsforbundet. All Rights Reserved.