Skip to main content

FAQ

Find svar på dine spørgsmål
om at være frivillig


Overvejer du også at blive frivillig i en af Beredskabets lokale enheder – men tumler lidt med nogle uafklarede spørgsmål?

Så løb listen herunder igennem: Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest hører.

Og savner du stadig svar, kontakt beredskabet – så hjælper de dig.

stabsstøtte og teknisk service uddannelse
Kan jeg bruge min uddannelse som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen – hvis jeg vil være frivillig?

Ja. Uddannelser under Beredskabsstyrelsen kan bruges på tværs af hele redningsberedskabet. Bemærk: Du skal måske have en kompetenceafklaring, hvis det er lang tid siden, du blev hjemsendt.

Hvilke fysiske krav skal jeg leve op til som frivillig?

Det kommer an på, inden for hvilket funktionsområde du vil være frivillig. Er du fx frivillig brandmand, skal du opfylde de samme krav som deltids- og fuldtidsbrandmænd. Ellers er de fysiske krav meget forskellige – for at matche de varierende opgaver. Kontakt din nærmeste frivilligenhed – og hør deres specifikke krav.

Har jeg vagtforpligtelser som frivillig?

Nej. I modsætning til det akutte beredskab har du ingen vagtforpligtelser som frivillig. Ved hændelser, som er varslet på forhånd, KAN du blive spurgt, om du er til rådighed. Men du har ikke pligt til at svare ja.

Kan jeg være frivillig i flere enheder samtidig?

Ja. Hvis blot du deltager fuldt ud i uddannelse, øvelser o.a. – i alle enheder, du tegner kontrakt med – kan du fint være frivillig flere steder samtidig.

Hvornår får jeg udleveret min uniform?

Beredskabet, du tegner kontrakt med, afgør, hvornår du får din uniform. Generelt skal du tage en kort introduktionsuddannelse, før du får uniformen udleveret.

Skal jeg bo og arbejde tæt på stationen?

Nej. Frivillige indgår ikke i første udrykning – så du behøver ikke at bo eller arbejde tæt på stationen. Du skal dog typisk bo i samme kommune.

Kan jeg også være med til noget socialt?

Ja. Alt er ikke uddannelse og øvelser. For at skabe et godt fællesskab kan du som frivillig deltage i forskellige sociale aktiviteter i enhederne. Glæd dig fx til udflugter, stævner og sociale sammenkomster.