Skip to main content

Privatlivs- og persondatapolitik

Vi behandler personoplysninger, og du har krav på en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata.
Herunder kan du læse om Beredskabsforbundets privatlivs- og persondatapolitik. Klik på de enkelte linjer for at se mere.

Persondatapolitik for hjemmesidebesøgende

1.1 Dataansvarlig
Beredskabsforbundet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til os på vores hovedmail bf@beredskab.dk eller til vores Data Protection Officer (DPO) Jeanett Ojén; mail: jeo@beredskab.dk, tlf. 30 76 31 65.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine personoplysninger overføres til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.
Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser
Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Persondatapolitik for samarbejdspartnere og interessenter

1.1 Dataansvarlig
Beredskabsforbundet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du deltager i møder og arrangementer, vi afholder.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med møder og arrangementer, er du velkommen til at rette henvendelse til os på vores hovedmail bf@beredskab.dk eller til vores Data Protection Officer (DPO) Jeanett Ojén; mail: jeo@beredskab.dk, tlf. 30 76 31 65.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne udføre de opgaver, der er pålagt os i Finansloven. Det betyder bl.a., at vi tager fotos og video til vores møder, events og arrangementer, som vil blive brugt på vores hjemmeside, på sociale medier, i trykt form og eventuelt til pressemateriale for at fortælle om vores arbejde. Vi bruger kun billederne på en måde, så de ikke udstiller, udnytter eller krænker personer på billederne.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne udføre opgaver i samfundets interesse, som vi har fået pålagt jf. Finansloven

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger som kontaktoplysninger opbevares i udgangspunktet i to år fra mødets/arrangementets ophør.
Fotos og video kan gemmes for bestandigt.
Personoplysninger, der er relevante for Beredskabsforbundets bogføring, opbevares umiddelbart fem år fra det regnskabsår, de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at deltage i vores møder og arrangementer.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Persondatapolitik for frivillige i Beredskabsforbundet

1.1 Dataansvarlig
Beredskabsforbundet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, når du er frivillig hos os.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med, at du er frivillig i Beredskabsforbundet, er du velkommen til at rette henvendelse til os på vores hovedmail bf@beredskab.dk eller til vores Data Protection Officer (DPO) Jeanett Ojén; mail: jeo@beredskab.dk, tlf. 30 76 31 65.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål med behandlingen er at kunne udføre de opgaver, der er pålagt os i Finansloven. Det betyder bl.a., at vi tager fotos og video til vores møder og arrangementer, som vil blive brugt på vores hjemmeside, på sociale medier, i trykt form og eventuelt til pressemateriale for at fortælle om vores arbejde. Vi bruger kun billederne på en måde, så de ikke udstiller, udnytter eller krænker personer på billederne.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne udføre opgaver i samfundets interesse, som vi har fået pålagt jf. Finansloven

3.1 Kategorier af modtagere
Dine personoplysninger videregives til samarbejdsparter og databehandlere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Dine personoplysninger på BF-medlem opbevares i udgangspunktet i op 13 måneder, efter du melder dig ud af Beredskabsforbundet.
Fotos og video kan gemmes for bestandigt.
Arkivpligtigt materiale omfattet af arkivloven kan videregives til Rigsarkivet.
Personoplysninger, der er relevante for Beredskabsforbundets bogføring, opbevares umiddelbart fem år fra det regnskabsår, de vedrører.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for at være frivillig i Beredskabsforbundet.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Persondatapolitik for ansatte i Beredskabsforbundet

1.1 Dataansvarlig
Beredskabsforbundet er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansættelse.

1.2 Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger i forbindelse med møder og arrangementer, er du velkommen til at rette henvendelse til os på vores hovedmail bf@beredskab.dk eller til vores Data Protection Officer (DPO) Jeanett Ojén; mail: jeo@beredskab.dk, tlf. 30 76 31 65.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne
Det overordnede formål er at kunne forestå den daglige personale- og lønadministration, herunder personalepleje og -udvikling, rekruttering og afvikling af ansættelsesforholdet.

2.2 Retsgrundlag for behandling
Behandlingen af personoplysninger hos Beredskabsforbundet kan have forskellige juridiske grundlag.
Nogle gange er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af ansættelseskontrakten, eksempelvis i forbindelse med udbetaling af løn. Andre gange er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse. Det er for eksempel tilfældet ved:
• Mødeadministration
• Håndtering af mødereferater
• Ledelsesrapportering

3.1 Kategorier af modtagere
Der sker i nogle tilfælde videregivelse af personoplysningerne til offentlige myndigheder. Eksempelvis i forbindelse med indrapportering til Skat og revision. I Beredskabsforbundet er det Moderniseringsstyrelsen, der forestår lønadministrationen for medarbejdere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande
Dine kontaktoplysninger vil ikke blive overført til et tredjeland. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS.
Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring
Almindeligvis opbevares oplysningerne i fem år fra ansættelsesforholdets ophør af hensyn til et eventuelt udestående.
Oplysninger, der er relevante af hensyn til bogføringsloven, opbevares også i fem år fra udløbet af det regnskabsår, de er knyttet til. Eksempelvis oplysninger om løn, udlæg, befordring o.l.
I tilfælde af arbejdsskadesager opbevares oplysningerne umiddelbart i op til 10 år.

5. Forpligtelser
Afgivelse af personoplysninger er en forudsætning for, at du kan have en stilling hos os.

6.1 Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores DPO.

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

Cookies på BlivFrivilligNu.dk

Beredskab.dk bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: beredskab.dk

Din aktuelle tilstand: Afvis. 

Dit samtykke-ID: iBynpy116RpR6TrgqbPZKVWXT3BLrVMqrMsJgdtkLNpHFeFTb1K9PQ==Dato for samtykke: fredag den 16. september 2022 kl. 11.49.21 CEST

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 16.11.2022 af Cookiebot:

Nødvendige (18)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Statistik (1)

Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Marketing (5)

Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.