BorgerBeredskabet

Underviser i beredskabet

Underviser i BorgerBeredskabet

Vil du være med til at gøre borgerne mere kriseparate, så de bliver en ressource i det samlede beredskab, så bliv underviser i BorgerBeredskabet under Beredskabsforbundet

En af Beredskabsforbundets vigtigste opgaver er at uddanne og ruste borgerne til at blive mere selvhjulpne og kunne tage vare på sig selv og andre samt sikre deres bolig.

Det gør vi ved at gennemføre korte kurser, så befolkningen bliver bedre forberedt når krisen rammer. På den måde bliver borgerne et supplement til det professionelle beredskab – og de aflaster beredskaberne ved i nogen grad at kunne klare sig selv. Borgerne bliver dermed en del af det, vi kalder BorgerBeredskabet.

Se BorgerBeredskabets kurser

Du bliver en del af et team, der holder sammen og passer godt på hinanden. Du får undervisning og bliver klædt godt på, så du kan være med til at uddanne flere til at blive en del af BorgerBeredskabet.

Der venter dig mange gode oplevelser med borgere, der gerne vil være mere kriseparate. Alle, der underviser, er i sidste ende med til at gøre samfundet mere trygt.


Kernekompetencer ved underviserne

Vores nuværende undervisere er meget forskellige: Nogle er aktive i redningsberedskabet eller har været det tidligere, for eksempel som brandfolk. Nogle har været aktive i Beredskabsforbundet i mange år – andre er næsten lige begyndt.

De er frivillige ildsjæle, der ikke tjener noget ved at undervise.

De brænder for at formidle og gøre danskerne mere kriseparate.

De tilegner sig viden og kompetencer ved at uddanne sig


underviser i beredskabet

Underviser­uddannelsen i Borger Beredskabet

Underviseruddannelsen er struktureret i fire hovedområder:

icon 1

Indsigt i BB-konceptet og indstilling til grundkursus

Tag med ud som observatør på et eller flere kurser. Så får du et godt indtryk af, hvad kurserne indeholder, og hvad det vil sige at undervise. Du kommer først til at stå på egne ben, når du er godt klædt på både teoretisk og fagligt. Det hele starter med, at du ser, hvad det er.

icon 2

BorgerBeredskabets underviserkursus

Når du har deltaget på nogle af BorgerBeredskabets kurser og set, hvad det er, tilbydes du BorgerBeredskabets underviserkursus, som ofte afholdes over en weekend. Her lærer du de mest basale teknikker i forhold til at undervise og kan gå videre til fagkurserne.

Har du været underviser et stykke tid, har du mulighed for at få tildelt Hjemmeværnsskolens Grundlæggende instruktørkursus, som typisk tager en uges tid. Dette kursus svarer til et voksenpædagogisk grundkursus og giver adgang til andre beredskabsuddannelser, hvor en sådan er krævet – f.eks. førstehjælpsinstruktør.

Korte fagkurser til de enkelte kursustyper

Første del af fagkurset er et online forløb på Campus, hvor der bl.a. skal udfyldes en plan for læringsaktivitet. Onlineforløbet skal være gennemført inden fysisk fremmøde. Plan for læringsaktivitet skal indsendes til BorgerBeredskabet forud for kurset og medbringes på anden del af fagkurset. Kurset tilgås via et link du modtager i invitationen til fagkurset.

Anden del er tilstedeværelseskurset

Her trækker man et emne fra det valgte kursus og forbereder sig på, at afholde 15 minutters undervisning. Fast for alle er, at man præsenterer sig selv, Beredskabsforbundet, beredskabet og det trukne emne jf. undervisningsmaterialet og sin medbragte plan for læringsaktiviteter.


Vedligeholdelses- og efteruddannelse

Der vil være mulighed for at få bygget yderligere baggrundsviden på ved, at deltage på en eller flere temadage hvert år.

Vil du vide mere? Udfyld formularen – så kontakter vi dig snarest

  Målet for Beredskabsforbundet er at skabe et tryggere samfund. Midlet er et korps af frivillige, som hjælper ved kriser, ulykker og nødsituationer.

  Adresse

  Beredskabsforbundet

  Bag Rådhuset 3, 3. sal,
  1550 København V
  bf@beredskab.dk

  Praktisk

  Info

  • CVR: 56 77 62 14
  • EAN: 5798000201583
  • Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317

  © Copyright Beredskabsforbundet. All Rights Reserved.