Skip to main content

Bliv en del af
teamet

Har du spørgsmål?

Stil dine spørgsmål direkte til beredskabets kontaktperson, når du vil vide noget om

  • De enkelte tjenesteområder – brandmand, førstehjælper etc
  • Responstider – hvor hurtigt du skal kunne være fremme
  • Optagelseskrav, straffe- og børneattest og eventuelle begrænsninger
  • Svar på ansøgninger – eller manglende svar

Hvem er vi?

Beredskabsforbundet står bag BlivFrivilligNu. Vores mål er et trygt samfund – med borgere, som i højere grad føler sig klædt på til at håndtere uforudsete udfordringer.

Derfor arbejder vi for, at du og dine medborgere kan tackle kriser og nødsituationer – fx som frivillige i Redningsberedskabet og gennem projekt BlivFrivilligNu.

Sådan skaber vi sammen et stærkt, trygt og robust samfund.

Kontakt os

Henning Skallebæk

Senior konsulent
Mobil: 40 17 34 06
E-mail: hsk@beredskab.dk

Har du spørgsmål til websitet her – eller ønsker du rådgivning til en kampagne for din frivilligenhed?

Så kontakt mig, og lad mig hjælpe dig.

Hvorfor projekt BlivFrivilligNu?

Formålet med BlivFrivilligNu er at rette spotlyset mod alle de mange opgaver, frivillige allerede løser rundtomkring i samfundet.

Samtidig vil vi vise, hvordan du og andre også let kan melde jer som frivillige.

BlivFrivilligNu skaber kontakt mellem borgeren og de enkelte beredskaber overalt i landet.

Første hjælp øvelse

Om Beredskabs­forbundet

I 1934 blev Beredskabsforbundet grundlagt, dog dengang under et andet navn. Og vi har da også skiftet navn adskillige gange gennem tiden – bl.a. for at afspejle, at vores opgaver løbende ændrer sig.

Dét ser vi som en naturlig udvikling, da krav, udfordringer og trusler i verden omkring os også er under konstant forandring.

Én ting er dog uforandret siden vores grundlæggelse: Sjælen i Beredskabsforbundet er dengang som nu at skabe et trygt og modstandsdygtigt samfund af borgere, som er kompetente og parate til at træde til og hjælpe, når tingene brænder på – fx ved større ulykker eller kriser.

Hér spiller de frivillige kræfter en afgørende rolle. Frivillighed er også del af vores DNA og en bærende drivkraft i organisationen.

Beredskabs­forbundet tre hovedopgaver

Beredskabsforbundet har tre primære formål eller hovedopgaver:

icon 1

Skabe fællesskab for de frivillige

Vi vil være en forening, som samler de frivillige i et positivt fællesskab og tilhørsforhold – og sætter ord på deres store bidrag til det samlede danske beredskab.

icon 2

Uddanne borgere til forskellige typer krisehåndtering

Via BorgerBeredskabet uddanner vi befolkningen, så den enkelte borger står stærkere i kritiske situationer. Målet er flere selvhjulpne borgere – så vi også forebygger ulykker.

Rekruttere nye frivillige brandfolk til beredskaberne

Redningsberedskaberne er afhængige af nye frivillige og deltidsbrandfolk. Dét hjælper vi med – gennem hvervekampagner og projekter som fx BlivBrandmandNu og BlivFrivilligNu.

Beredskabsforbundet rekrutterer, støtter og samler de frivillige

Du skal opleve, at det både er trygt, spændende og meningsfuldt at være frivillig i Danmarks mange beredskaber og i BorgerBeredskabet. Så dét arbejder vi ihærdigt for.

Derfor får du mulighed for at yde dit til det samlede beredskab – fx ved at tage et eller flere af vores kurser; som skærper dine kompetencer og gør dig selvhjulpen i krisesituationer. Eller ved selv at undervise. Eller som frivillig eller deltidsbrandmand.