Skip to main content

Nu kan jeg yde katastrofe-førstehjælp

17. november 2022
28-årige sygeplejerske Cathrine Brandt ved, hvordan hun som frivillig ved Vejle Brandvæsen hjælper tilskadekomne ved større ulykker – på festivaler, ved sportsstævner eller andre store events …

Jeg hedder Cathrine, er 28 år gammel og arbejder til dagligt som sygeplejerske. I min fritid er jeg frivillig ved Vejle Brandvæsen, hvor jeg er en del af førstehjælpsenheden. Desuden er jeg enhedsansvarlig i førstehjælpsenheden, og en del af kredsledelsen. Det betyder, at jeg som frivillig ikke “kun” behøver at gå én vej, men kan skabe min egen og være med til at præge udviklingen i egen kreds.

Frivillighed skaber mening

Som frivillige i førstehjælpsenheden står vi for førstehjælpsvagterne ved arrangementer som koncerter, events eller sportsbegivenheder. Vi bliver også indsat operativt under ulykker med mange tilskadekomne.  Derfor får vi undervisning i alt fra almen førstehjælp til katastrofeførstehjælp. Og vi lærer at begå os på skadesteder, store som små. Jeg er frivillig, fordi det giver mening for mig.

En måde at give tilbage til samfundet på

Personligt får jeg lov til at øge og videreudvikle mine faglige kompetencer. Her hjælper beredskabet og støtter med uddannelse, hvor det er nødvendigt. Samtidig kan jeg nu give tilbage til samfundet – ved at tage ansvar og være parat, når behovet er størst.

Det faglige. Det fælles. Det personlige

At være frivillig giver et urokkeligt sammenhold, personlig udvikling og nye venskaber. Beredskabet skaber rammerne for et fællesskab på tværs af de danske beredskaber. Som frivillig føler jeg mig styrket både som fagperson og som privatperson.  

  • Navn
    Cathrine Brandt
  • Station
    Vejle Brandvæsen
  • Fagområde
    Førstehjælp

Andre fortællinger