Skip to main content

Tag: miljø

Vestsjællands Brandvæsen (Holbæk, Kalundborg og Odsherred)

Informationsmøder

Vestsjællands Brandvæsen åbner for optagelse af nye frivillige til vores frivilligenheder i Holbæk, Kalundborg og Vig

Vi søger frivillige i alle vores tjenestegrene

Kom til et uforpligtende informationsmøde og hør mere om at være frivillig her:

  • Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg d. 16. september kl. 19
  • Anders Larsensvej 1, 4300 Holbæk d. 17. September kl. 19
  • Nørremarksvej 13, 4560 Vig d. 19. september kl. 19

TILMELD DIG HER

Vi glæder os til at se dig!

FAKTA

Frivilligenheden ved Vestsjællands Brandvæsen er et velfungerende frivilligt beredskab som kan aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner.

Vores frivillige bliver alle klædt på til de opgaver de skal løse og det er ikke nødvendigt med relevant beredskabsmæssig uddannelse i forvejen. Du bliver uddannet i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og derefter en fagspecialisering.
Vi råder over egne køretøjer og du får udleveret uniform passende til de opgaver du skal løse.

Nogle af de opgaver frivilligenheden hyppigst løser er at fjerne træer, lægge water tubes og pumpe vand væk ved klimahændelser, efterslukning ved større brande, afstivning/rednings opgaver, førstehjælpsvagter ved arrangementer, forplejningsopgaver ved større indsatser, redningshundetjeneste.


Brandslukning ved større brande
Pumpning af vand ved klimahændelser
Forplejning af brandfolk under længerevarende indsatser
Førstehjælpsvagter ved arrangementer
Redningshundetjeneste
Redningshundetjeneste

Helsingør Kommunes Beredskab

Kom til informationsmøde

I Helsingør Kommunes Beredskab søger vi flere frivillige til vores frivilligenhed.
Vi søger frivillige i alle vores tjenestegrene.

Kom til et uforpligtende informationsmøde og hør mere om at være frivillig ved

Helsingør Brandstation, Klostermosevej 106c, 3000 Helsingør – onsdag d. 18. September kl. 19

TILMELD DIG HER

Vi glæder os til at se dig!

Frivilligenheden ved Helsingør Kommunes Beredskab er et velfungerende frivilligt beredskab som kan aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker i Helsingør kommune.
Vores frivillige bliver alle klædt på til de opgaver de skal løse og det er ikke nødvendigt med relevant beredskabsmæssig uddannelse i forvejen.
Vi råder over egne køretøjer og du får udleveret uniform passende til de opgaver du skal løse.

Fakta:

Førstehjælp:

I Helsingør Kommunes Beredskab, prioriteres det at alle vores frivillige har højt niveau af uddannelse i førstehjælp. Der afholdes jævnligt 12 timers uddannelse i førstehjælp. Dette suppleres af HAT (Håndtering Af Tilskadekomne) uddannelse, samt jævnlige opdateringsuddannelser.
Disse fagkundskaber bruger man som frivillig bl.a. til førstehjælpsvagter rundt omkring i kommunen. Desuden giver det tryghed i hverdagen at være ”godt klædt på”, hvis der skulle ske noget uforudset og man er i stand til at kunne hjælpe andre i en nødsituation.

Redning:

Som frivillig i Helsingør Kommunes Beredskab, får man også basal viden om og uddannelse i redningsopgaver. Det kan være konstruktion af afstivninger til at sikre en mur der er sammenstyrtningstruet, redning af tilskadekomne fra etager, brug af faldsikringsudstyr og anvendelse af klippeværktøj til fastklemte i biler.

Klima & Miljø:

Når stormen raser, er de frivillige klar med motorsave og sandsække. Når man er frivillig i beredskabet, vil en stor del af uddannelsen ligge indenfor Klima og Miljø. Man klædes godt på til at kunne hjælpe ved vejrlig som oversvømmelser og storm. Det kan være lænsning af kældre, skære træer op der er væltet ned over veje, bygge dæmninger med sandsække, eller assistere med opsætning af Water Tubes, blot for at nævne et par eksempler.

Brand:

Når vi har store brande, kan de frivillige blive tilkaldt til at hjælpe, med opsætning af ekstra lys, sørger for forplejning, fyldning af luftflasker, efterslukning af branden, hjælpe med oprydning af skadestedet.

Førstehjælpsvagter
Afstivning af sammenstyrtningstruet bygning
Brug af motorsav ved klimahændelse
Brandslukning ved en større brand